Išmėginkite Sadolin Professional LT !

Atsisiųskite programėlę nemokamai ir pamatykite spalvas ant paviršių
Atsisiųsti

1.  APIE MUS. Esame bendrovė AkzoNobel. Mūsų registruotos buveinės adresas – Akzo Nobel Baltics UAB
Ukmergės g. 223, Vilnius 07156, bendrovė įregistruota , įmonės kodas –(toliau – bendrovė). Lithuania valdome interneto svetainę.  Ši svetainė įregistruota 


2.APIMTIS. 

2.1 Šios Naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos programėlei „Expert“. Programėlė „Expert“ skirta tik profesionaliems dažytojams, ne klientams.

2.2 Jei norite naudotis mūsų svetaine, turite būti sulaukę įstatymu numatyto amžiaus. Naudodamiesi mūsų svetaine užtikrinate ir pareiškiate, kad savo gyvenamojoje šalyje esate sulaukę įstatymu numatyto pilnametystės amžiaus.

2.3 Naudodami mūsų svetainę patvirtinate, kad perskaitėte bei supratote šias Sąlygas ir su jomis sutinkate. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, svetaine nesinaudokite. Kartkartėmis galime pakeisti šias Sąlygas, ir, jeigu ir toliau naudojatės svetaine, tai laikoma patvirtinimu, kad sutinkate su šiais pakeitimais. Reguliariai patikrinkite šias Sąlygas ir peržiūrėkite jų naujausią versiją.

 

3 .APIBRĖŽIMAS. Jei pagal kontekstą neapibrėžiama kitaip, toliau išdėstytos sąvokos turi tokią reikšmę:

produktai – tai bendrovės dažų ir ne dažų produktai;

projektas – tai statybų ir renovacijos projektai ir darbai;

paslaugos – tai svetainėje siūlomos paslaugos;

svetainė – tai svetainė http://sadolinprofessional.lt.

4. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS. Bendrovės svetainėje siūlomos kelios funkcijos, skirtos profesionalių dažytojų darbui palengvinti. Kai kurios iš šių funkcijų gali būti neprieinamos tam tikrose verslo vykdymo vietose. Jei atnaujinsime ar pakeisime funkcijų turinį, pridėsime ar pašalinsime tam tikrų funkcijų, stengsimės visais pagrįstais būdais jus apie tai iš anksto informuoti. Toliau aprašytos pagrindinės svetainės funkcijos. Atidžiai perskaitykite šiuos punktus, nes juose pateikiamas svarbus pranešimas, kurio turėtumėte nepamiršti naudodamiesi šiomis funkcijomis.

4.1Patarimai ir pagalba. Naudojant šią funkciją, tik informavimo tikslais pateikiama techninė informacija apie bendrovės produktus, įskaitant (bet ne tik) vaizdo įrašus, produktų techninių duomenų lenteles, teisinio reguliavimo informaciją ir produktų naudojimo gudrybes.

4.2Sąmatų sudarymas. Ši funkcija veikia kaip orientacinė priemonė, padedanti parengti projektų pasiūlymus. Vis dėlto, būdami profesionalūs dažytojai, esate patys atsakingi už pasiūlymų teikimą klientams. Ši sąmatų sudarymo priemonė tėra įrankis, padedantis parengti (kuo labiau) įtikimus kainos pasiūlymus, ir jokiu būdu nesumažina jūsų įsipareigojimų klientams, kuriuos prisiimate kaip profesionalūs dažytojai. Norėdami naudotis visomis šios sąmatų sudarymo priemonės galimybėmis, turėsite i) susikurti asmeninę paskyrą ir prisijungti prie jos arba ii) prisijungti prie savo socialinio tinklo profilio. 

4.3     Projektų demonstravimas       

4.3.1 Šios funkcijos paskirtis – palengvinti projektų demonstravimą. Pavyzdžiui, galite sudaryti savo projektų sąrašą, įkelti nuotraukų ar trumpų vaizdo įrašų (toliau – turinys), pridėti pastabų ir susieti šiuos elementus su konkrečiu projektu.                 Norėdami naudotis šia priemone, turite i) susikurti asmeninę paskyrą ir prisijungti prie jos arba ii) prisijungti prie savo socialinio tinklo profilio. 

4.3.2  Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, jūs užtikrinate ir pareiškiate, jog iš atitinkamų asmenų gavote tinkamus įgaliojimus, susijusius su turiniu, ir leidimą jį naudoti bei atskleisti trečiosioms šalims.

4.3.3  Be to, prieš atskleisdami turinį, turėtumėte atsižvelgti į tai, kad jame gali būti privačių elementų (įskaitant (bet ne tik) žmonių veidus, sąskaitas ir slaptažodžius) ir kad minėti privatūs elementai taip pat bus atskleisti trečiosioms šalims.                TODĖL JŪS PATYS ATSAKOTE UŽ SPRENDIMĄ ATSKLEISTI TURINĮ GAVĖJAMS, O MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMES, KYLANČIAS DĖL JŪSŲ SPRENDIMO ATSKLEISTI MINĖTĄ                   TURINĮ.

4.3.4 Jūsų turinys privalo atitikti šias Sąlygas ir negali: i) būti šmeižikiškas ar piktavališkai melagingas; ii) būti nepadorus ar neprideramas; iii) pažeisti autorių, neturtinių, duomenų bazių, prekių ženklų, dizaino teisių, teisės naudotis kito                     gamintojo vardu ar kitų intelektinės nuosavybės teisių; iv) pažeisti pasitikėjimo teisės, teisės į privatumą arba duomenų apsaugos teisės aktais suteikiamų teisių; v) pateikti aplaidžių konsultacijų ir neatsargių pareiškimų; vi) kurstyti                     nusikalsti arba skatinti nusikalstamą veiklą; vii) rodyti nepagarbos bet kuriam teismui arba pažeisti bet kokios teismo nutarties; viii) pažeisti teisės aktų, kuriais draudžiamas rasinis arba religinis nepakantumas; ix) pažeisti teisės aktų,                   reglamentuojančių valstybines paslaptis; x) pažeisti jokių sutartinių įsipareigojimų bet kokiems asmenims; xi) aiškiai, grafiškai ar nepagrįstai vaizduoti smurto; xii) būti pornografinis, nepadorus, seksualiniu požiūriu dviprasmiškas ar                   atvirai erotinio pobūdžio; xiii) būti neteisingas, melagingas, netikslus ar klaidinantis; xiv) pateikti nurodymų, patarimų ar kitos informacijos, kuria vadovaujantis gali būti imamasi veiksmų, ir, tais atvejais, kai kokių nors veiksmų                         imamasi,    galėtų sukelti ligą, sužeidimą ar mirtį, arba bet kokią kitą žalą ar nuostolius; xv) būti užgaulus, apgaulingas, melagingas, bauginantis, įžeidžiantis, skatinantis priekabiavimą, nesocialus, keliantis grėsmę, skatinantis                               neapykantą, būti diskriminacinis ar kurstomasis.

4.3.5  Jūsų turinys yra privatus – mes juo nesinaudosime.

4.4 Parduotuvių tinklas ir parduotuvių paieškos priemonė. Šios funkcijos paskirtis – pristatyti mūsų parduotuvių tinklą ir suteikti išsamią naudingą kontaktinę informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija gali bet kada pasikeisti – rekomenduojame kartkartėmis apsilankyti mūsų svetainėje, kad gautumėte naujausių duomenų apie mūsų parduotuvių tinklą. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, raginame prieš apsisprendžiant, kurioje parduotuvėje norėtumėte įsigyti mūsų produktų, pasiteirauti informacijos.  

4.5  Užsakymai. Tam tikrose verslo vykdymo vietose galite rasti kai kurių medžiagų, pavyzdžiui, visų pirma (bet ne tik), pavyzdžių, aplankų ar brošiūrų, susijusių su mūsų produktais ir (arba) paslaugomis. Jei nuspręsite pateikti užsakymą mūsų parduotuvėje, šiam užsakymui bus taikomos specialios pardavimo sąlygos ir nuostatos, su kuriomis galėsite susipažinti atlikdami užsakymo procesą.

4.6  Akcijos. Naršydami programėlėje galite gauti informacijos apie šiuo metu mūsų parduotuvėse vykdomas akcijas. Dažniausiai tokia informacija pateikiama reklamjuostėse. Šiomis akcijomis galima pasinaudoti tik parduotuvėse, nes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių platintojų taikomų kainų ir pardavimo skatinimo strategijų. Vis dėlto gali pasitaikyti atvejų, kai akcijomis taip pat bus galima pasinaudoti tam tikrų trečiųjų šalių platintojų prekybos vietose, tačiau dėl šių akcijų sprendimus savarankiškai priims patys platintojai. Kiekvienu konkrečiu atveju raginame teirautis informacijos mūsų trečiųjų šalių platintojų. 

4.7 Produktai ir spalvos. Naudodamiesi šia funkcija gausite techninės informacijos apie mūsų produktus ir skirtingas galimas jų spalvas.

 

5.     KAINOS. Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose nurodyta kitaip, svetainė nėra internetinė parduotuvė ir joje kainos nurodomos tik informavimo tikslais, todėl jos nėra privalomos nei mūsų produktų platintojams, nei pačiai bendrovei. Jei norite gauti patikimos informacijos apie mūsų produktų kainas, susisiekite su platintojais.  NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU SVETAINĖJE NURODOMOMIS KAINOMIS.

6.  MY WORKSPACE (MANO DARBO VIETA).

6.1  Galbūt nuspręsite užregistruoti asmeninę paskyrą, kad galėtumėte sukurti aplanką, kuriame galėsite saugoti informaciją apie produktus bei spalvas ir įkelti nuotraukų bei trumpų vaizdo įrašų. Kad galėtumėte prisijungti prie asmeninės paskyros, reikės naudotojo vardo ir slaptažodžio. Slaptažodis yra konfidencialus. Negalima jo niekam atskleisti. Jei sužinote apie neteisėtą naudojimąsi jūsų asmenine paskyra, privalote nedelsdami informuoti mus raštu. NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ APGAULINGĄ NAUDOJIMĄSI JŪSŲ ASMENINE PASKYRA, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TOKĮ APGAULINGĄ NAUDOJIMĄSI LEMIA BENDROVĖS APLAIDUMAS. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip naudojami asmens duomenys, skaitykite 16 punktą toliau 16 below.

6.2  Galime bet kada, nepranešę ir nepateikdami paaiškinimų, tik savo nuožiūra laikinai sustabdyti jūsų paskyrą arba nutraukti jos veikimą.

7. SPALVŲ TIKSLUMAS. Naudojantis svetaine spalvos ekrane pateikiamuose vaizdiniuose ir kituose vaizduose atkuriamos taip tiksliai, kaip įmanoma naudojant turimo fotoaparato ir ekrano technologijas. Tačiau gali pasitaikyti spalvos vaizdavimo netikslumų. NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASTEBĖTUS SPALVOS, KURI VAIZDUOJAMA EKRANE NAUDOJANTIS SVETAINE, IR SPALVOS, KURIĄ NAUDOJATE PAVIRŠIAMS DAŽYTI, SKIRTUMUS. Prieš dekoruodami, būtinai išbandykite pageidaujamą spalvą ant konkretaus paviršiaus, kurį ketinate dažyti. Galutinės spalvos išvaizda gali keistis dėl paviršiaus pagrindo ir tekstūros, taip pat minkštų interjero detalių, kambario formos, dydžio ir apšvietimo.


8.  SAUGA, SVEIKATA IR APLINKOSAUGA. Prieš naudodami produktą būtinai perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas produkto galinėje pusėje, įskaitant (bet ne tik) sveikatos ir saugos įspėjimus, ir įsitikinkite, kad visas šias instrukcijas suprantate.


9.  SVARBUS PRANEŠIMAS: NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI. Svetainėje galima įkelti nuotraukų ir jas tvarkyti. Tai galima daryti skiltyje "Mano darbo vieta". Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, jūs pareiškiate, jog iš atitinkamų asmenų gavote tinkamus įgaliojimus, susijusius su nuotraukomis (įskaitant (bet ne tik) projektų autorių teises), ir leidimą jas rodyti trečiosioms šalims.  Be to, prieš demonstruodami projektus trečiosioms šalims, turėtumėte atsižvelgti į tai, kad nuotraukose gali būti privačių elementų (įskaitant (bet ne tik) žmonių veidus, sąskaitas ir slaptažodžius). TODĖL JŪS PATYS ATSAKOTE UŽ SPRENDIMĄ DEMONSTRUOTI NUOTRAUKAS TREČIOSIOMS ŠALIMS, O MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMES, KYLANČIAS DĖL JŪSŲ SPRENDIMO TAI DARYTI.


10.  INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ. Įvairiose verslo vykdymo vietose prekių ženklai, kuriais prekiaujame, gali skirtis.  Prekių ženklai, įskaitant „VisualizerTM“, ir visi skiriamieji spalvų pavadinimai yra bendrovės „AkzoNobel“, su ja susijusių bendrovių, kurios priklauso „AkzoNobel Group“ bendrovių grupei, arba trečiųjų šalių prekių ženklai. Svetainėje visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant (bet ne tik) autorių bei duomenų bazių teises, bet kurioje pasaulio vietoje priklauso bendrovei „AkzoNobel“ ir su ja susijusioms bendrovėms, kurios priklauso „AkzoNobel Group“ bendrovių grupei. Neturite jokių kitų teisių į svetainę, išskyrus teisę ja naudotis laikantis šių Sąlygų.


11.  NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES. Svetainėje gali būti pateikiama hiperteksto nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Niekaip negalime kontroliuoti minėtų trečiųjų šalių svetainių techninės ir saugumo infrastruktūros ar turinio. TODĖL JŪS PATYS ATSAKOTE UŽ SPRENDIMĄ LANKYTIS MINĖTOSE TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖSE, O MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ PASEKMES, KYLANČIAS DĖL JŪSŲ SPRENDIMO TAI DARYTI.


12.  NUORODOS Į KITAS „AKZONOBEL“ SVETAINES. Svetainėje gali būti pateikiama hiperteksto nuorodų į kitas „AkzoNobel“ svetaines. Tokiu atveju šiose svetainėse taikomos jų pačių naudojimo sąlygos ir nuostatos, o šios Sąlygos tokioms kitoms „AkzoNobel“ svetainėms negalioja.


13.  GARANTIJŲ RIBOJIMAS.

13.1  Bendrosios garantijos. Negalime garantuoti, kad svetainės funkcijos atitiks bet kokį konkretų reikalavimą arba kad svetainė veiks visiškai be klaidų ar nepertraukiamai, arba kad visi trūkumai gali būti ištaisyti arba patobulinti.  IŠSKYRUS ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE NUMATYTUS ATVEJUS, NEGARANTUOJAMOS JOKIOS SĄLYGOS, NESUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS IR NEPATEIKIAMI JOKIE PAREIŠKIMAI, IŠREIKŠTI ARBA NUMANOMI PAGAL I) ĮSTATYMĄ, II) BENDRĄJĄ TEISĘ ARBA III) KITU BŪDU, SUSIJĘ SU SVETAINE, BE IŠIMČIŲ ĮSKAITANT NUMANOMAS SĄLYGAS, GARANTIJAS AR KITAS SĄLYGAS DĖL PAKANKAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA TINKAMŲ ĮGŪDŽIŲ PANAUDOJIMO BEI ATIDUMO.  JEI NESUKČIAUJAMA, JOKIA BENDROVĖS PATEIKTA INFORMACIJA ARBA PATARIMAI NESUTEIKIA GARANTIJOS ARBA NESUKELIA JOKIOS KITOS ATSAKOMYBĖS, NENURODYTOS ŠIOSE SĄLYGOSE.

13.2  Informacijos tikslumas. Svetainėje siūloma jūsų projektams naudingų produktų, paslaugų ir patarimų. Visais pagrįstais būdais stengiamės užtikrinti, kad visa pateikta informacija ir patarimai jų įtraukimo metu būtų tikslūs. Tačiau gali pasitaikyti netyčinių ir pavienių klaidų. NEGALIME GARANTUOTI, TAIP PAT NETEIKIAME JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, TIEK IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, DĖL PATEIKTOS INFORMACIJOS, PATARIMŲ IR NUOMONIŲ IR PASILIEKAME TEISĘ BET KURIUO METU BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO JUOS KEISTI IR TAISYTI. NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS NETIKSLUMUS ARBA PRALEIDIMĄ, IR TIK JŪS PATYS ATSAKOTE UŽ VISUS SPRENDIMUS, PRIIMAMUS REMIANTIS ŠIAME DOKUMENTE PATEIKIAMA INFORMACIJA IR NUOMONĖMIS.

14.  ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. Šiose Sąlygose nustatome bendrovės atsakomybės jums ribas. Todėl labai svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte šiuos atsakomybės apribojimus. Dėl šios priežasties visi šiose Sąlygose nurodyti atsakomybės ribojimai paryškinami – rašomi didžiosiomis raidėmis. INFORMUOJAME, KAD JOKIOMIS ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATOMIS NEAPRIBOJAMA ARBA NEPANAIKINAMA ATSAKOMYBĖ UŽ MIRTĮ AR ASMENS SUŽALOJIMĄ DĖL APLAIDUMO, SUKČIAVIMO AR APGAULINGO KLAIDINIMO, TAIP PAT ATSAKOMYBĖ NEAPRIBOJAMA BŪDAIS, NELEISTINAIS PAGAL TAIKYTINUS TEISĖS AKTUS, IR NEPANAIKINAMA ATSAKOMYBĖ, KURI NEGALI BŪTI PANAIKINTA PAGAL TAIKYTINUS TEISĖS AKTUS.

15. KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA. Jei kyla klausimų, nedvejodami skambinkite mūsų klientų aptarnavimo tarnybai šiuo numeriu: [add number]. Taip pat galite susisiekti su mumis el. paštu šiuo adresu: [add email].

16.  DUOMENŲ PRIVATUMAS. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip renkame ir tvarkome asmens duomenis, spustelėkite šią nuorodą.

17.  SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip įdiegiame slapukus kompiuteryje arba elektroniniame įrenginyje, spustelėkite šią nuorodą.

18.  TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA. Šios Sąlygos yra parengtos ir aiškinamos pagal Lithunia įstatymus. Kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, bet kokia pretenzija ar ginčas, susijęs šiomis Naudojimo sąlygomis, turi būti pateikti išimtinei Lithuania  teismų jurisdikcijai.

Spalvos įkeliamos, palaukite…