Daugiau niekada nebesiimkite neapmokamo darbo

Nedideli klientų pageidavimai gali išaugti ir kartais tampa sunku rasti pusiausvyrą tarp malonaus gesto ir pelnyto užmokesčio už jūsų darbą

_______________

 

Darbų metu kliento poreikiai dažnai kinta ir dažnai pasitaiko, kad klientams pamačius teigiamus namų pokyčius projektas išauga. Tačiau didėjant darbo apimčiai turi didėti ir užmokestis…

Įtraukite detales

Jei planavimo metu praleisite kokį nors darbo aspektą, tai gali jums kainuoti, tad į sutartį įtraukite išsamią darbo apimtį ,  kuria jūs ir jūsų klientas galėsite remtis darbų metu. Išsamiai nurodykite dažus  (kartu su spalvų kodais ir kainomis), sluoksnių skaičių, paruošimo darbus ir dažysiamas vietas. Jei klientas prašys atlikti papildomų darbų, tuomet galėsite lengvai paaiškinti kainų skirtumą ir atnaujinti projekto kaštus.

Pasverkite naudą

Bet kokie darbai, patenkantys už pradinės darbo apimties ribų, turėtų reikšti išaugusius projekto kaštus. Nedidelė paslauga, pvz., šiek tiek neplanuoto šlifavimo medienai paruošti, gali pagelbėti kuriant gerus santykius su klientu. Tačiau svarbu, kad klientai vertintų jūsų darbo laiką, tad už visas papildomas darbo valandas reikėtų prašyti užmokesčio.

Praneškite iš anksto

Išvenkite didelių netikėtumų klientui, pabrėždami bet kokius prašymus, patenkančius už pradinės sutarties ribų. Didesnė nei tikėtasi sąskaita gali sukelti ginčų, tačiau jei prieš atlikdami darbus paaiškinsite, kad tam tikri darbai kainuos daugiau, problemų išvengsite joms dar neiškilus. Pakalbėję nusiųskite mandagų el. laišką, kuriame paaiškinsite, kiek kainuos papildomas darbas, ir paprašykite sutikimo el. paštu.

Laikykitės savo darbo apimties

Jei klientas mano, kad į projekto kaštus turėtų būti įtrauktas papildomas darbas, remkitės pradine darbo apimtimi. Šiuo atveju padės joje pateikta išsami informacija. Į darbo apimtį nepatenkantys darbai turi kainuoti daugiau, o jei jie pakankamai dideli, jiems turi būti sudaromas naujas kainų pasiūlymas.

Žinokite, kada pasitraukti

Paskutinė išeitis, žinoma, yra pasitraukti iš darbo. Jei jūsų kliento papildomi reikalavimai tampa per dideli, nebijokite to pasakyti. Šiais retais atvejais svarbu prašyti apmokėjimo dalimis, kad klientas iš anksto būtų sumokėjęs už tam tikrus darbus ir jūsų nuostoliai būtų kuo mažesni.

Didėjant darbo apimčiai, turi didėti ir užmokestis

_______________